Kalpgülü Seviyeli sohbet odaları, kullanışlı konuşma arayüzü ve birçok mobil sohbet siteleri seçeneği ile IRC Chat alemini webde buluşturuyoruz.

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mirc indir.

Ayetel Kürsi Okunuşu Türkçe Anlamı Dua Ayet | Ayetel Kürsi | Chat Sohbet Odaları Mobil Kalpgulu Sohbet Siteleri


Ayetel Kürsi Okunuşu Türkçe Anlamı Dua Ayet | Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Okunuşu Türkçe Anlamı Dua Ayet | Ayetel Kürsi


Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi : 

Ayetel Kürsi Okunuşu Türkçe Anlamı Dua Ayet

Ateyel Kursi okunuşu, türkçe anlatımı ve anlamını aşağıda bulabilirsiniz. Önde okunuşu sonra türkçe anlamını yaptıktan sonra bişrkaç ayet ve acıklama ile sizlere faydalı olacağını düşünüyoruz.

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

ayetel kürsi

ayetel kürsi

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

-Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır.
– O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
– Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur.

– O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine!

– Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
– Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
– O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.

– Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Bu ayeti kerime meali ayetel kürsi ünvanını haiz evsafı ilahiyeyi natık ayatı kur’aniyetinin en azimi olmakla mutasaffıttır.Şöyle buyruluyorki  (ALLAH azze ve celle) o zatı akdes o halıkı zişan (ki ondan başka) bir halık ve ondan başka (bir mabut yoktur.) uluhiyet ve mabudiyet yalnız ona mahsustur.

(Hayyum kayyum olan odur).Ezeli ve ebedi olan hayat onun hayatıdır.Ona adem zeval asla tari olamaz.Ve O CC  bizatihi kaimdir vacibilvucuttur.Varlığında hiçbir kimseye muhtaç değildir.

(Onu cc ne uyuklama nede uyku tutmaz) ona haşa gaflet ariz olmaz , O daima mukevvanatın ahvaline alimdir.

(Göklerde ne varsa , yerde ne varsa hep onundur) Cümlesi onun mülküdür , onun mahlukudur.Onun tahtı tasarrufundadır.

(Onun izni olmaksızın onun yanında ) onun huzuru manevisinde ( şefaat edecek olan kimdir ?) buna kim cesaret edebilir ?  Buna kimin selahiyatı olabilir ? 

(O) Halıkı zişan (mahlukatının geçmişleri ve gelecekleri ne varsa hepsini bilir)  Her kesin işlediklerini ve atiyan işleyeceklerini ilmi ezelisiyle bilmektedir.Her kulunun düşüncelerini düşünecekleri şeyleri , dünyaya ve ahirete ait işlerini ilmi ezelisi muhittir.

(ve onun) o mabudu azimin ( mahlukatı onun dilediğinden) tadir buyurmuş olduğu şeylerden (bir şeyi ihata edemezler) kavrayamazlar Mahlukatın malumatı mahdudtur.Ancak CENABI HAKKIN CC  dilediği miktarı kavrayabilirler. (Onun kürsüsü göklerden ve yerlerden daha vasidir.) yani onun kibriyası onun azameti şanı , onun ihatai ilmiyesi bütün mükevvanatın fevkindedir.Heğsini muhit bulunmuştur.

(Göklerin ve yerin hıfzı) bunları muhafza buyurması (ona) o Halıkı zikudrete asla (ağırda gelmez) onun zatı ahadiyeti teessürden , bir meşakkate maziyetten münezzehtir.

(ve en yüce ve en ulu olan da ancak odur.) o mabudu azimdir.O halıkı hakimdir.Binaenaleyh onu bilip tasdip etmek , onun gösterdiği yolu takip eylemek ona ibadet ve taatle tenviri vicdana çalışmak bütün beşeriyet için birinci vazifedir.

Bu ayeti kerimede bulunan HAY VE KAYYUM sıfatları , rivayete nazaran esmai ilahiyyenin en büyüğüdür.Bunlara ismi azam denilmiştir.

Kürsü : Lugatte üzerine bir zatın çıkıp oturacağı malum makamdır.CENABI HAK CC  ise mekana oturtacak bir yere ihtiyaçtan münezzehtir.onun kürsüden muradı ilahisi ne ise biz onu ilmi ilahiye havale eder mevcudatını mutekıd bulunuruz.Maamafih bu hususta ulemada bazı kaviller yapılmıştır.Kürsüden murat , arştır veya arşın altında ve göklerin üstünde bir ali makamdır.

Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi’yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur. (Nesai)

Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir: “Ayetü’l Kürsi“

 Evinde, Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Nazar değmez. (Deylemi)

Ayetel kürsi

Sitedeki kuran ile ilgili sure ayet ve dua lara erişmek için tıklayınız.

Sitemizeki islami sohbet odalarında dini sohbet etmek isteyen arkadaşlarımız buraya tıklayabilir.Bir cevap bırakın.